+385 52 756 228

Uvjeti poslovanja

Upiti i rezervacije smještaja primaju se osobno u poslovnici agencije, pismeno elektroničkim putem, putem telefona. Agencija je na raspolaganju gostima za pružanje svih potrebnih informacija. Za izvršenje rezervacije od gosta se traže određeni podaci (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa). Za potvrdu rezervacije potrebno je da gost uplati akontaciju u visini 30% od ukupne cijene smještaja. Ostatak iznosa gost plaća na dan dolaska u agenciji. Po izvršenju rezervacije gost u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.
Ukoliko dođe do neočekivanih situacija u svezi sa smještajem, agencija može zamijeniti postojeći smještaj drugim smještajem iste ili više kategorije i po onoj cijeni po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.
Otkaz rezervacije od strane gosta, nakon uplate akontacije, potrebno je učiniti pismenim putem (e-mailom, faxom).

Ukoliko gost odustane od rezervacije nastupaju slijedeći uvjeti otkaza rezervacije:

  • Za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene smještaja
  • Za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja
  • Za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja
  • Za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Agencija nastoji pružiti svojim klijentima dobar i kvalitetan smještaj koji zadovoljava njihove želje i potrebe. Agencija brine o istovremenom zadovoljstvu gosta i iznajmljivača smještaja, o njihovim pravima i interesima sukladno dobrim običajima u turizmu.